Advokatska kancelarija Timotijević je već duži niz godina prisutna u pravnoj zajednici Beograda i Srbije, kao kancelarija advokata sa praksom u mnogim granama prava kao što su: ljudska prava, krivično pravo sa specijalizacijom u oblasti organizovanog kriminala, korporativno pravo, privredno pravo, građansko pravo naknade štete i parnični postupak, poresko pravo i upravno pravo, kao i postupak za prijem i otpust iz državljanstva Srbije.

Kontakt Podaci

Gramšijeva 4, 11070 Novi Beograd, Serbia

office@advtimotijevic.com

miljan@advtimotijevic.com

mirjana@advtimotijevic.com

+381 11 2609 168

+381 64 1359 174

+381 62 555 102

Advokati Beograd

Advokat Miljan Ž. Timotijević - Partner

Advokat Miljan Ž. Timotijević, rođen u Beogradu 1970 godine, maturirao u Kansas Sitiju, Misuri, SAD, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirao 1995. godine. Od 1996. do 2005. godine na pravnim poslovima i poslovima pravnog zastupnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u sudskim i upravnim postupcima, pravosudni ispit položio 2003. godine, od 2006. godine član Advokatske Komore Beograda i Srbije.

Od strane Vlade Velike Britanije sertifikovan u zvanju koordinatora reforme sistema državne uprave:

CAPACITY MANAGEMENT REFORM OF STATE ADMINISTRATION. Sertifikat DFID (UK Government - Department for International Development DFID).

Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima. American Bar Association (ABA ROLI), U.S. Department of State - Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL).

Human Dimension Implementation Meeting 2019. Varšava, u organizaciji OEBS - kancelarije za demokratske institucije i vladavinu prava - Office For Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).

Učešće na konferenciji - Democratic Law-Making: Ensuring Participation - Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) II 2021.

Učešće na konferenciji - International co-operation to address violations of of international humanitarian law and international human rights law: Supplementary Human Dimension Meeting I Beč, Mart 2022. godine.

Član američke nevladine organizacije "Human Rights Lawyers Network Without Frontiers (HRLNWF)".

Na listi advokata u Srbiji i Crnoj Gori, po preporuci trgovinskog odeljenja ambasade Velike Britanije u Beogradu (ukti.gov.uk).

Licencirani branilac za odbranu maloletnika i prestupništvo mladih.

Govori engleski i španski jezik.

Advokati Beograd

Advokat Mirjana Marinković Timotijević - Partner

Obrazovanje i osposobljavanje:

Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, pravosudni ispit, advokatski ispit.

Učešće u projektima i konferencijama:

TAIX program EU u procesu usklađivanja pravnih propisa sa pravnim tekovinama EU.

Pregovori o pristupanju EU - pragovaračko poglavlje PG-8 "Pravo konkurencije".

Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima. American Bar Association (ABA ROLI), U.S. Department of State - Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL).

Konferencija Predviđanje i upravljanje pravnim rizicima Beograd 2014. godine.

Konferencija "South East European Legal Days 2020".

Učešće na konferenciji - International co-operation to address violations of of international humanitarian law and international human rights law: Supplementary Human Dimension Meeting I Beč, Mart 2022. godine.

Član američke nevladine organizacije "Human Rights Lawyers Network Without Frontiers (HRLNWF)".

Od 1998 godine, radno iskustvo u privredi i zastupanjima, organima upravljanja, nezavisnom regulatornom telu i advokaturi.

Govori engleski i francuski jezik.