Advokatska kancelarija Timotijević je već duži niz godina prisutna u pravnoj zajednici Beograda i Srbije, kao kancelarija advokata sa praksom u mnogim granama prava kao što su: ljudska prava, krivično pravo sa specijalizacijom u oblasti organizovanog kriminala, korporativno pravo, privredno pravo, građansko pravo naknade štete i parnični postupak, poresko pravo i upravno pravo, kao i postupak za prijem i otpust iz državljanstva Srbije.

Kontakt Podaci

Gramšijeva 4, 11070 Novi Beograd, Serbia

office@advtimotijevic.com

miljan@advtimotijevic.com

mirjana@advtimotijevic.com

+381 11 2609 168

+381 64 1359 174

+381 62 555 102

Advokatska Kancelarija Timotijević

U Pravu Sa Vama

O Nama

Šta čini našu kancelariju dobrim izborom?
Svakako stručnost, kamen temeljac našeg poslovanja i posvećenost svakom klijentu ponaosob.
Takođe i značajno višedecenijsko iskustvo koje nam omogućava da razumemo potrebe naših klijenata i njihove ciljeve.

Advokatska kancelarija Timotijević je već duži niz godina prisutna u pravnoj zajednici Beograda i Srbije, kao kancelarija advokata sa uspešnom praksom u mnogim granama prava. Advokati za ljudska prava, krivično pravo i organizovani kriminal, građansko pravo i parnični postupak, korporativno pravo, privredno pravo, poresko pravo i upravno pravo, naknadu materijalne i nematerijalne štete, prekršajno pravo, porodično pravo, nasledno pravo, medijsko pravo i pravo filmske industrije kao i postupak za prijem i otpust iz državljanstva Srbije, u okviru naše advokatske kancelarije u Beogradu mogu vam pružiti svu potrebnu pravnu pomoć u zemlji i inostranstvu.

Osnovana 2006. godine od strane advokata Miljana Ž. Timotijevića, Advokatska kancelarija Timotijević do danas vodi veći broj postupaka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, zbog povrede ljudskih prava stranih i domaćih fizičkih lica, i domaćih pravnih lica. Kao članovi nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava “Human Rights Lawyers Network Without Frontiers (HRLNWF)” sa sedištem u SAD, učestvujemo u konferencijama u organizaciji OEBS-a, Kancelarije za demokratske institucije i vladavinu prava – Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), na kojima upoznajemo 57 delegacija država i vlada, civilno društvo, međunarodne organizacije, partnere i strukture OEBS-a sa slučajevima kršenja ljudskih prava naših klijenata. Tokom 2019. godine učestvovali smo na najvećoj godišnjoj konferenciji o ljudskim pravima, demokratiji i vladivina prava u Evropi, The Human Dimension Implementation Meeting (HDIM) u organizaciji OEBS i ODIHR koja je održana u Varšavi.

Učestvovali smo na konferenciji “South East European Legal Days 2020” posvećenoj ljudskim pravima, kao i na konferenciji Democratic Law-Making: Ensuring Participation – Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) II 2021 u organizaciji OEBS-ODIHR.

U martu 2022, naša kancelarija je takođe učestvovala na konferenciji OEBS-a: Međunarodna saradnja u rešavanju kršenja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava koja je održana u Beču.

Zastupamo domaće i strane državljane u postupcima pred Kancelarijom Visokog predstavnika UN za ljudska prava (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights – OHCHR), Sudom pravde EU (European Court of Justice) i Ombudsmanom EU.

krivičnim postupcima, posebno u predmetima krivičnih dela sa elementom organizovanog kriminala, imamo dugogodišnju uspešnu praksu kao i u postupcima pred posebnim odeljenjima Viših sudova za suzbijanje korupcije i visokotehnološki kriminal.

Naša kancelarija je digitalno povezana sa katastrom nepokretnosti RGZ u cilju podnošenja zahteva u digitalnoj formi i pribavljanja isprava koje izdaje RGZ bez odlaska u katastar.

Radili smo kao savetnici advokatske kancelarije Schwab, Flaherty & Asociés, Ženeva, Švajcarska u postupcima vođenim protiv državljana Srbije, pred Specijalnim tužiocem Kantona Cirih, zaduženog za istrage prihoda od korupcije i organizovanog kriminala počinjenog u inostranstvu. U oblasti privatnog bankarstva i upravljanja sredstvima (asset management), sarađivali smo sa privatnim bankarskim institucijama u Švajcarskoj i advokatskim kancelarijama u postupcima privatnog investiranja i upravljanja sredstvima i imovinom. U postupcima stečaja privatnih investicionih fondova u Švajcarskoj, gde su bila investirana novčana sredstva naših državljana koji su živeli i radili u toj zemlji imamo višegodišnju uspešnu praksu povraćaja novca poveriocima. Sarađivali smo sa advokatskom kancelarijom Davies Lawrence & Co, London, UK, u postupcima rešavanja ličnih i porodičnih odnosa britanskih državljana u Srbiji.

Naša advokatska kancelarija se bavi i mnogim drugim granama prava kao što su: intelektualna svojinaautorska i srodna prava i medijsko pravo.

Kontaktirajte nas za sve informacije

POTREBNA VAM JE
KONSULTACIJA?

Partnerske Kancelarije

01
Walder Wyss Ltd.

Seefeldstrasse 123, P.O. Box, CH-8034 Zurich
Switzerland

02
Davies Lawrence & Co

90 Lillie Road, Fulham, London SW6 7SR
United Kingdom