Advokatska kancelarija Timotijević

O nama:

 

Advokatska kancelarija Timotijević je već duži niz godina prisutna u pravnoj zajednici Beograda i Srbije, kao kancelarija advokata sa praksom u mnogim granama prava kao što su: ljudska prava, krivično pravo sa specijalizacijom u oblasti organizovanog kriminala, korporativno pravo, privredno pravo, građansko pravo naknade štete i parnični postupak, poresko pravo i upravno pravo, kao i postupak za prijem i otpust iz državljanstva Srbije.

Osnovana 2006 godine od strane advokata Miljana Ž. Timotijevića, Advokatska kancelarija Timotijević do danas vodi veći broj postupaka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, zbog povrede ljudskih prava stranih i domaćih fizičkih lica, i domaćih pravnih lica.

 

Kao članovi nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava "Human Rights Lawyers Network Without Frontiers (HRLNWF)" sa sedištem u SAD, učestvujemo u konferencijama u organizaciji OEBS-a, Kancelarije za demokratske institucije i vladavinu prava - Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), na kojima upoznajemo 57 delegacija država i vlada, civilno društvo, međunarodne organizacije, partnere i strukture OEBS-a sa slučajevima kršenja ljudskih prava naših klijenata. Tokom 2019. godine učestvovali smo na najvećoj godišnjoj konferenciji o ljudskim pravima, demokratiji i vladivina prava u Evropi, The Human Dimension Implementation Meeting (HDIM) u organizaciji OEBS i ODIHR koja je održana u Varšavi.

 

Učestvovali smo na konferenciji "South East European Legal Days 2020" posvećenoj ljudskim pravima, kao i na konferenciji Democratic Law-Making: Ensuring Participation - Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) II 2021 u organizaciji OEBS-ODIHR.

 

Zastupamo domaće i strane državljane u postupcima pred Kancelarijom Visokog predstavnika UN za ljudska prava (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR), Sudom pravde EU (European Court of Justice) i Ombudsmanom EU.

 

U krivičnim postupcima, posebno u predmetima krivičnih dela sa elementom organizovanog kriminala, imamo dugogodišnju uspešnu praksu.

 

Naša kancelarija je digitalno povezana sa katastrom nepokretnosti RGZ u cilju podnošenja zahteva u digitalnoj formi i pribavljanja isprava koje izdaje RGZ bez odlaska u katastar. 

 

Radili smo kao savetnici advokatske kancelarije Schwab, Flaherty & Asociés, Ženeva, Švajcarska u postupcima vođenim protiv državljana Srbije, pred Specijalnim tužiocem Kantona Cirih, zaduženog za istrage prihoda od korupcije i organizovanog kriminala počinjenog u inostranstvu. U oblasti privatnog bankarstva i upravljanja sredstvima (asset management), sarađivali smo sa privatnim bankarskim institucijama u Švajcarskoj i advokatskim kancelarijama u postupcima privatnog investiranja i upravljanja sredstvima i imovinom. U postupcima stečaja privatnih investicionih fondova u Švajcarskoj, gde su bila investirana novčana sredstva naših državljana koji su živeli i radili u toj zemlji imamo višegodišnju uspešnu praksu povraćaja novca poveriocima. Sarađivali smo sa advokatskom kancelarijom Davies Lawrence & Co, London, UK, u postupcima rešavanja ličnih i porodičnih odnosa britanskih državljana u Srbiji.

 

Naša advokatska kancelarija je bila angažovana kao pravni savetnik medijske kuće Deutsche Welle u postupku primene Zakona o radiodifuziji, kao i zastupanju domaćih medijskih kuća – radio stanica, članica Deutsche Welle grupe u postupcima pred Republičkom radio-difuznom agencijom. Naša kancelarija se bavi i mnogim drugim granama prava kao što su: intelektualna svojina, autorska i srodna prava i medijsko pravo.

Serbia Flag UK Flag
CHOOSE YOUR LANGUAGE

Advokatska kancelarija Timotijević - u pravu sa vama