Advokati Beograd

Advokat Miljan Ž. Timotijević - Partner

Advokat Miljan Ž. Timotijević, rođen u Beogradu 1970 godine, maturirao u Kansas Sitiju, Misuri, SAD, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirao 1995. godine. Od 1996. do 2005. godine na pravnim poslovima i poslovima pravnog zastupnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u sudskim i upravnim postupcima, pravosudni ispit položio 2003. godine, od 2006. godine član Advokatske Komore Beograda i Srbije.

Od strane Vlade Velike Britanije sertifikovan u zvanju koordinatora reforme sistema državne uprave:

  1. (CAPACITY MANAGEMENT REFORM OF STATE ADMINISTRATION. Sertifikat DFID (UK Government - Department for International Development DFID)
  2. Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima. American Bar Association (ABA ROLI), U.S. Department of State - Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)
  3. Human Dimension Implementation Meeting 2019. Varšava, u organizaciji OEBS - kancelarije za demokratske institucije i vladavinu prava - Office For Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
  4. Učešće na konferenciji - Democratic Law-Making: Ensuring Participation - Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) II 2021
  5. Član američke nevladine organizacije "Human Rights Lawyers Network Without Frontiers (HRLNWF)"
  6. Na listi advokata u Srbiji i Crnoj Gori, po preporuci trgovinskog odeljenja ambasade Velike Britanije u Beogradu (ukti.gov.uk)
  7. Licencirani branilac za odbranu maloletnika i prestupništvo mladih

Govori engleski i španski jezik.

 

Advokat Mirjana Marinković Timotijević - Partner

Obrazovanje i osposobljavanje:

- Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, pravosudni ispit, advokatski ispit;

- Sertifikati u oblastima: praktična primena zakona o parničnom postupku, upravni postupak i upravni spor, knjiženje i promet nepokretnosti, javne nabavke, radno-pravno zakonodavstvo.

Učešće u projektima  i  konferencijama:

-          TAIX program EU u procesu usklađivanja pravnih propisa sa pravnim tekovinama EU;

-          Pregovori o pristupanju EU - pragovaračko poglavlje PG-8 "Pravo konkurencije";

-          Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima. American Bar Association (ABA ROLI), U.S. Department of State - Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)

-          21st Conference by Center for research in regulated industries Rutgers Business School-Newark and New Brunswick;

-          Konferencija Predviđanje i upravljanje pravnim rizicima Beograd 2014. godine;

-          Konferencija "South East European Legal Days 2020"

-          Član Američke nevladine organizacije "Human Rights Lawyers Network Without Frontiers (HRLNWF)"

Od 1998 godine, radno iskustvo u privredi i zastupanjima, organima upravljanja, nezavisnom regulatornom telu i advokaturi.

Govori engleski i francuski jezik.

Serbia Flag UK Flag
CHOOSE YOUR LANGUAGE

Advokatska kancelarija Timotijević - u pravu sa vama